1

قیمت و خرید ۴۲ مدل کتری برقی [ اصل و ارازن ] در بازار تهران و خرید اینترنتی

کتری برقی
بازدید 778

قیمت و خرید ۴۲ مدل کتری برقی [ اصل و ارازن ] در بازار تهران و خرید اینترنتی

 • نحوه نمایش محصول ها
کتری برقی لونا مدل 601
کتری برقی لونا مدل 601
850,000 779,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی میگل مدل GEK 180
کتری برقی میگل مدل GEK 180
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی برویل مدل Impressions Collection
کتری برقی برویل مدل Impressions Collection
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: دارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی دلونگی مدل KBLA3001 Active Line
کتری برقی دلونگی مدل KBLA3001 Active Line
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی سانی مدل MNTE-168
کتری برقی سانی مدل MNTE-168
174,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی کد 1021121
کتری برقی کد 1021121
39,800 تومان
 • محدوده ظرفیت: 0.45 تا 1 لیتر
 • قطع کن خودکار: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی تیفال مدل OG-200
کتری برقی تیفال مدل OG-200
167,190 تومان
 • محدوده ظرفیت: 2.1 تا 2.5 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی سانی مدل 168
کتری برقی سانی مدل 168
152,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی پارس خزر مدل EK-2200P
کتری برقی پارس خزر مدل EK-2200P
444,800 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.1 تا 1.5 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی میگل مدل ۲۲۰
کتری برقی میگل مدل ۲۲۰
830,990 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.1 تا 1.5 لیتر
 • قطع کن خودکار: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی کد 1212
کتری برقی کد 1212
35,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 0.45 تا 1 لیتر
 • قطع کن خودکار: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی المپیا مدل OE-41
کتری برقی المپیا مدل OE-41
295,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی رومانتیک هوم مدل OG-575
کتری برقی رومانتیک هوم مدل OG-575
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • قطع کن خودکار: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی مسافرتی
کتری برقی مسافرتی
34,500 تومان
 • محدوده ظرفیت: 0.45 تا 1 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: ندارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی شیائومی مدل MJDSH01YM
کتری برقی شیائومی مدل MJDSH01YM
840,000 773,850 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.1 تا 1.5 لیتر
 • قطع کن خودکار: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی اسکارلت مدل SC-20A
کتری برقی اسکارلت مدل SC-20A
280,000 159,600 تومان
 • محدوده ظرفیت: 2.1 تا 2.5 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی بوش مدل TWK6A013
کتری برقی بوش مدل TWK6A013
1,428,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • قطع کن خودکار: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی شیائومی مدل Mijia
کتری برقی شیائومی مدل Mijia
820,000 758,500 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی وگاترونیکس مدل VE-67
کتری برقی وگاترونیکس مدل VE-67
490,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی وینتو مدل TF602
کتری برقی وینتو مدل TF602
169,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی پی اس نور مدل pd-60
کتری برقی پی اس نور مدل pd-60
143,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • قطع کن خودکار: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی اسکارلت مدل SC20
کتری برقی اسکارلت مدل SC20
157,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی تیفال مدل OG-160N
کتری برقی تیفال مدل OG-160N
153,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: دارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی سانی - مدل 201
کتری برقی سانی - مدل 201
154,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی فوما مدل 1022
کتری برقی فوما مدل 1022
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی دسینی مدل 222
کتری برقی دسینی مدل 222
580,000 409,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: دارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی آریته مدل 2869
کتری برقی آریته مدل 2869
2,390,000 2,340,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • قطع کن خودکار: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی کد M77
کتری برقی کد M77
37,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 0.45 تا 1 لیتر
 • قطع کن خودکار: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
المنت اب جوش آور مدل E1
المنت اب جوش آور مدل E1
 • محدوده ظرفیت: 2.6 تا 3 لیتر
 • قطع کن خودکار: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی درما مدل DR035
کتری برقی درما مدل DR035
790,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 0.45 تا 1 لیتر
 • گرم نگهدار: دارد
 • قطع کن خودکار: ندارد
 • قابلیت تنظیم دما: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی وگاتی مدل VE-143
کتری برقی وگاتی مدل VE-143
519,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: دارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی مکسی مدل MEX-KET-2
کتری برقی مکسی مدل MEX-KET-2
392,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • قطع کن خودکار: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی مدل WH
کتری برقی مدل WH
75,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 0.45 تا 1 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: ندارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی درما مدل BM-DH060B
کتری برقی درما مدل BM-DH060B
799,080 تومان
 • محدوده ظرفیت: 0.45 تا 1 لیتر
 • قطع کن خودکار: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی بوش مدل TWK8613
کتری برقی بوش مدل TWK8613
1,928,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.1 تا 1.5 لیتر
 • گرم نگهدار: دارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی اوکووکر مدل CS-SH01
کتری برقی اوکووکر مدل CS-SH01
2,905,000 2,490,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی متئو مدل MK 18
کتری برقی متئو مدل MK 18
555,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی بوش مدل TWK7090B
کتری برقی بوش مدل TWK7090B
2,470,000 2,399,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.1 تا 1.5 لیتر
 • قطع کن خودکار: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی جی پاس مدل GK۵۴۶۶M
کتری برقی جی پاس مدل GK۵۴۶۶M
420,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
کتری برقی کوک پلاس مدل 1550
کتری برقی کوک پلاس مدل 1550
2,500,000 1,890,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: دارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. film گفت:

  من مقاله شما را بسیار دوست دارم و از آن قدردانی می کنم. واقعاً مشتاقانه منتظر ادامه مطلب هستم. به نوشتن ادامه دهید.

بیشتر بخوانید