قیمت و خرید ۴۲ مدل کتری برقی [ اصل و ارازن ] در بازار تهران و خرید اینترنتی

۱۵۹۷۳
ب

قیمت و خرید ۴۲ مدل کتری برقی [ اصل و ارازن ] در بازار تهران و خرید اینترنتی

 • نحوه نمایش محصول ها
کتری
کتری برقی لونا مدل 601
850,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی میگل مدل GEK 180
587,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی برویل مدل Impressions Collection
1,800,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: دارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی دلونگی مدل KBLA3001 Active Line
1,588,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی سانی مدل MNTE-168
155,700 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی کد 1021121
36,600 تومان
 • محدوده ظرفیت: 0.45 تا 1 لیتر
 • قطع کن خودکار: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی تیفال مدل OG-200
167,190 تومان
 • محدوده ظرفیت: 2.1 تا 2.5 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی سانی مدل 168
152,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی پارس خزر مدل EK-2200P
444,800 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.1 تا 1.5 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی میگل مدل ۲۲۰
779,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.1 تا 1.5 لیتر
 • قطع کن خودکار: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی کد 1212
35,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 0.45 تا 1 لیتر
 • قطع کن خودکار: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی المپیا مدل OE-41
295,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری برقی رومانتیک هوم مدل OG-575
کتری برقی رومانتیک هوم مدل OG-575
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • قطع کن خودکار: دارد
ناموجود
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی مسافرتی
34,500 تومان
 • محدوده ظرفیت: 0.45 تا 1 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: ندارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی شیائومی مدل MJDSH01YM
840,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.1 تا 1.5 لیتر
 • قطع کن خودکار: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی اسکارلت مدل SC-20A
280,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 2.1 تا 2.5 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی بوش مدل TWK6A013
1,428,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • قطع کن خودکار: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی شیائومی مدل Mijia
820,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی وگاترونیکس مدل VE-67
490,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی وینتو مدل TF602
169,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی پی اس نور مدل pd-60
143,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • قطع کن خودکار: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی اسکارلت مدل SC20
157,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی تیفال مدل OG-160N
153,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: دارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی سانی - مدل 201
154,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی فوما مدل 1022
279,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی دسینی مدل 222
580,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: دارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی آریته مدل 2869
2,390,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • قطع کن خودکار: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی کد M77
37,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 0.45 تا 1 لیتر
 • قطع کن خودکار: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
المنت
المنت اب جوش آور مدل E1
42,500 تومان
 • محدوده ظرفیت: 2.6 تا 3 لیتر
 • قطع کن خودکار: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی درما مدل DR035
839,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 0.45 تا 1 لیتر
 • گرم نگهدار: دارد
 • قطع کن خودکار: ندارد
 • قابلیت تنظیم دما: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی وگاتی مدل VE-143
649,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: دارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی مکسی مدل MEX-KET-2
345,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • قطع کن خودکار: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی مدل WH
75,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 0.45 تا 1 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: ندارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی درما مدل BM-DH060B
799,080 تومان
 • محدوده ظرفیت: 0.45 تا 1 لیتر
 • قطع کن خودکار: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی بوش مدل TWK8613
1,928,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.1 تا 1.5 لیتر
 • گرم نگهدار: دارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی اوکووکر مدل CS-SH01
2,905,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی متئو مدل MK 18
555,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی بوش مدل TWK7090B
2,470,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.1 تا 1.5 لیتر
 • قطع کن خودکار: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی جی پاس مدل GK۵۴۶۶M
420,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: ندارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر
کتری
کتری برقی کوک پلاس مدل 1550
2,500,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر
 • گرم نگهدار: دارد
 • قطع کن خودکار: دارد
 • قابلیت تنظیم دما: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
جزییات بیشتر

دیدگاه ها

 • film نوامبر 23, 2020 :: 11:52 ق.ظ
  0 0

  من مقاله شما را بسیار دوست دارم و از آن قدردانی می کنم. واقعاً مشتاقانه منتظر ادامه مطلب هستم. به نوشتن ادامه دهید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *