0

خرید اینترنتی پرفروش ترین کپسول آتش نشانی ۲۰۲۰ | پودری،اسپری،ایستاده

کپسول آتش نشانی دژ یک کیلوگرمی
بازدید 704
 • نحوه نمایش محصول ها
کپسول آتش نشانی دژ یک کیلوگرمی
کپسول آتش نشانی دژ یک کیلوگرمی
128,000 تومان
 • فشار سنج: دارد
 • پایه: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول اتش نشانی پودری دژ 6 کیلوگرمی
کپسول اتش نشانی پودری دژ 6 کیلوگرمی
230,000 تومان
 • فشار سنج: دارد
 • نوع نازل: شلنگ
 • قابلیت شارژ: دارد
 • پایه: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول اتش نشانی دژ دو کیلوگرمی
کپسول اتش نشانی دژ دو کیلوگرمی
 • فشار سنج: دارد
 • پایه: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول اتش نشانی پودری دژ 4 کیلوگرمی
کپسول اتش نشانی پودری دژ 4 کیلوگرمی
179,000 تومان
 • فشار سنج: دارد
 • نوع نازل: شلنگ
 • قابلیت شارژ: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی سپهر 6 کیلوگرمی
کپسول آتش نشانی سپهر 6 کیلوگرمی
230,000 تومان
 • فشار سنج: دارد
 • نوع نازل: شلنگ
 • قابلیت شارژ: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول اتش نشانی پودری دژ 12 کیلوگرمی
کپسول اتش نشانی پودری دژ 12 کیلوگرمی
355,000 320,000 تومان
 • فشار سنج: دارد
 • نوع نازل: شلنگ
 • قابلیت شارژ: دارد
 • پایه: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی صدف مدل A-60 وزن 6 کیلوگرم
کپسول آتش نشانی صدف مدل A-60 وزن 6 کیلوگرم
295,000 تومان
 • فشار سنج: دارد
 • بازه وزن ماده ضد آتش: 5-10
 • نوع نازل: شلنگ
 • قابلیت شارژ: دارد
 • پایه: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی سپهر مدل 1 وزن 1 کیلوگرم
کپسول آتش نشانی سپهر مدل 1 وزن 1 کیلوگرم
145,000 تومان
 • فشار سنج: دارد
 • بازه وزن ماده ضد آتش: 10-15
 • نوع نازل: ثابت
 • قابلیت شارژ: دارد
 • پایه: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی سپهر دو کیلوگرمی
کپسول آتش نشانی سپهر دو کیلوگرمی
166,500 تومان
 • فشار سنج: دارد
 • قابلیت شارژ: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی پودر و گاز سپهر کد P123 وزن 6 کیلوگرم
کپسول آتش نشانی پودر و گاز سپهر کد P123 وزن 6 کیلوگرم
235,000 تومان
 • فشار سنج: دارد
 • بازه وزن ماده ضد آتش: 5-10
 • نوع نازل: شلنگ
 • قابلیت شارژ: دارد
 • پایه: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی دریا مدل A-345 وزن 6 کیلوگرم
کپسول آتش نشانی دریا مدل A-345 وزن 6 کیلوگرم
249,000 تومان
 • فشار سنج: دارد
 • بازه وزن ماده ضد آتش: 5-10
 • نوع نازل: شلنگ
 • قابلیت شارژ: دارد
 • پایه: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی دریا مدل b-376 وزن 1 کیلو گرم
کپسول آتش نشانی دریا مدل b-376 وزن 1 کیلو گرم
175,000 تومان
 • فشار سنج: دارد
 • بازه وزن ماده ضد آتش: 0-5
 • نوع نازل: ثابت
 • قابلیت شارژ: دارد
 • پایه: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی سپهر 12 کیلوگرمی
کپسول آتش نشانی سپهر 12 کیلوگرمی
360,000 تومان
 • فشار سنج: دارد
 • نوع نازل: شلنگ
 • قابلیت شارژ: دارد
 • پایه: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی سپهر مدل A143 وزن 3 کیلوگرم
کپسول آتش نشانی سپهر مدل A143 وزن 3 کیلوگرم
195,000 تومان
 • فشار سنج: دارد
 • بازه وزن ماده ضد آتش: 0-5
 • نوع نازل: ثابت
 • قابلیت شارژ: دارد
 • پایه: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی دریا مدل A-346 وزن 2 کیلو گرم
کپسول آتش نشانی دریا مدل A-346 وزن 2 کیلو گرم
199,900 تومان
 • فشار سنج: دارد
 • بازه وزن ماده ضد آتش: 5-10
 • نوع نازل: ثابت
 • قابلیت شارژ: دارد
 • پایه: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی دریا مدل A-344 وزن 1 کیلو گرم
کپسول آتش نشانی دریا مدل A-344 وزن 1 کیلو گرم
154,000 تومان
 • فشار سنج: دارد
 • بازه وزن ماده ضد آتش: 5-10
 • نوع نازل: ثابت
 • قابلیت شارژ: دارد
 • پایه: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی دریا مدل پایه پلاستیکی وزن 1 کیلو گرم
کپسول آتش نشانی دریا مدل پایه پلاستیکی وزن 1 کیلو گرم
160,000 تومان
 • فشار سنج: دارد
 • بازه وزن ماده ضد آتش: 0-5
 • نوع نازل: ثابت
 • قابلیت شارژ: دارد
 • پایه: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی دریا مدل A-347 وزن 3 کیلو گرم
کپسول آتش نشانی دریا مدل A-347 وزن 3 کیلو گرم
228,000 تومان
 • فشار سنج: دارد
 • بازه وزن ماده ضد آتش: 5-10
 • نوع نازل: ثابت
 • قابلیت شارژ: دارد
 • پایه: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی سپهر سه کیلوگرمی
کپسول آتش نشانی سپهر سه کیلوگرمی
191,000 تومان
 • فشار سنج: دارد
 • قابلیت شارژ: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی دریا مدل b-379 وزن 4 کیلو گرم
کپسول آتش نشانی دریا مدل b-379 وزن 4 کیلو گرم
249,000 تومان
 • فشار سنج: دارد
 • بازه وزن ماده ضد آتش: 5-10
 • نوع نازل: ثابت
 • قابلیت شارژ: دارد
 • پایه: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی پودر و گاز سام 1 کیلوگرم
کپسول آتش نشانی پودر و گاز سام 1 کیلوگرم
420,000 تومان
 • فشار سنج: دارد
 • نوع نازل: ثابت
 • قابلیت شارژ: دارد
 • پایه: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی دژ مدل آب و گاز وزن 6 کیلوگرم
کپسول آتش نشانی دژ مدل آب و گاز وزن 6 کیلوگرم
263,000 تومان
 • فشار سنج: دارد
 • بازه وزن ماده ضد آتش: 5-10
 • نوع نازل: شلنگ
 • قابلیت شارژ: دارد
 • پایه: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی دیما مدلD-2211به همراه پتو اطفاء حریق
کپسول آتش نشانی دیما مدلD-2211به همراه پتو اطفاء حریق
 • فشار سنج: دارد
 • بازه وزن ماده ضد آتش: 0-5
 • نوع نازل: ثابت
 • قابلیت شارژ: دارد
 • پایه: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی روناک گاز خزر مدل 4 وزن 4 کیلوگرم
کپسول آتش نشانی روناک گاز خزر مدل 4 وزن 4 کیلوگرم
280,000 تومان
 • فشار سنج: دارد
 • بازه وزن ماده ضد آتش: 5-10
 • نوع نازل: شلنگ
 • قابلیت شارژ: دارد
 • پایه: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی روناک گاز خزر مدل 2 وزن 2 کیلوگرم
کپسول آتش نشانی روناک گاز خزر مدل 2 وزن 2 کیلوگرم
255,000 تومان
 • فشار سنج: دارد
 • نوع نازل: ثابت
 • قابلیت شارژ: دارد
 • پایه: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی روناک گاز خزر مدل 6 وزن ۶ کیلوگرم
کپسول آتش نشانی روناک گاز خزر مدل 6 وزن ۶ کیلوگرم
374,000 تومان
 • فشار سنج: دارد
 • بازه وزن ماده ضد آتش: 5-10
 • نوع نازل: شلنگ
 • قابلیت شارژ: دارد
 • پایه: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی دریا مدل b-377 وزن 2 کیلو گرم
کپسول آتش نشانی دریا مدل b-377 وزن 2 کیلو گرم
194,000 تومان
 • فشار سنج: دارد
 • بازه وزن ماده ضد آتش: 0-5
 • نوع نازل: ثابت
 • قابلیت شارژ: دارد
 • پایه: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی سپهر 4 کیلوگرمی
کپسول آتش نشانی سپهر 4 کیلوگرمی
220,000 209,000 تومان
 • فشار سنج: دارد
 • نوع نازل: شلنگ
 • قابلیت شارژ: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی روناک گاز خزر مدل 10 حجم 10 لیتر
کپسول آتش نشانی روناک گاز خزر مدل 10 حجم 10 لیتر
640,000 تومان
 • فشار سنج: دارد
 • بازه وزن ماده ضد آتش: 30-35
 • نوع نازل: شلنگ
 • قابلیت شارژ: دارد
 • پایه: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی روناک گاز خزر مدل 10 وزن 10 کیلوگرم
کپسول آتش نشانی روناک گاز خزر مدل 10 وزن 10 کیلوگرم
364,000 تومان
 • فشار سنج: دارد
 • بازه وزن ماده ضد آتش: 10-15
 • نوع نازل: شلنگ
 • قابلیت شارژ: دارد
 • پایه: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی کیهان مدل CO2 ظرفیت 3 کیلوگرم
کپسول آتش نشانی کیهان مدل CO2 ظرفیت 3 کیلوگرم
780,000 659,900 تومان
 • فشار سنج: ندارد
 • بازه وزن ماده ضد آتش: 0-5
 • نوع نازل: شلنگ
 • قابلیت شارژ: دارد
 • پایه: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی آرمان سیلندر مدل CO2 ظرفیت 2 کیلوگرم
کپسول آتش نشانی آرمان سیلندر مدل CO2 ظرفیت 2 کیلوگرم
780,000 659,900 تومان
 • فشار سنج: ندارد
 • بازه وزن ماده ضد آتش: 0-5
 • نوع نازل: ثابت
 • قابلیت شارژ: دارد
 • پایه: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی دریا مدل b-378 وزن 3 کیلو گرم
کپسول آتش نشانی دریا مدل b-378 وزن 3 کیلو گرم
214,000 تومان
 • فشار سنج: دارد
 • بازه وزن ماده ضد آتش: 0-5
 • نوع نازل: ثابت
 • قابلیت شارژ: دارد
 • پایه: ندارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی سام 1 کیلویی پودروگاز
کپسول آتش نشانی سام 1 کیلویی پودروگاز
 • فشار سنج: دارد
 • نوع نازل: ثابت
 • قابلیت شارژ: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی آرمان مدل CO2 ظرفیت ۴ کیلوگرم
کپسول آتش نشانی آرمان مدل CO2 ظرفیت ۴ کیلوگرم
1,240,000 849,900 تومان
 • فشار سنج: ندارد
 • بازه وزن ماده ضد آتش: 0-5
 • نوع نازل: شلنگ
 • قابلیت شارژ: دارد
 • پایه: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی دژ مدل آب و گاز وزن 10 کیلوگرم
کپسول آتش نشانی دژ مدل آب و گاز وزن 10 کیلوگرم
350,000 تومان
 • فشار سنج: دارد
 • بازه وزن ماده ضد آتش: 5-10
 • نوع نازل: شلنگ
 • قابلیت شارژ: دارد
 • پایه: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی کیهان مدل CO2 ظرفیت 6 کیلوگرم
کپسول آتش نشانی کیهان مدل CO2 ظرفیت 6 کیلوگرم
1,300,000 1,099,000 تومان
 • فشار سنج: ندارد
 • بازه وزن ماده ضد آتش: 5-10
 • نوع نازل: شلنگ
 • قابلیت شارژ: دارد
 • پایه: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی دریا مدل b-380 وزن 6 کیلوگرم
کپسول آتش نشانی دریا مدل b-380 وزن 6 کیلوگرم
269,000 تومان
 • فشار سنج: دارد
 • بازه وزن ماده ضد آتش: 5-10
 • نوع نازل: شلنگ
 • قابلیت شارژ: دارد
 • پایه: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی آریا سیلندر مدل CO2 ظرفیت 6 کیلوگرم
کپسول آتش نشانی آریا سیلندر مدل CO2 ظرفیت 6 کیلوگرم
1,300,000 1,099,000 تومان
 • فشار سنج: ندارد
 • بازه وزن ماده ضد آتش: 5-10
 • نوع نازل: شلنگ
 • قابلیت شارژ: دارد
 • پایه: دارد
توضیحات بیشتر و خرید
کپسول آتش نشانی دریا مدل A-60 وزن 6 کیلوگرم
کپسول آتش نشانی دریا مدل A-60 وزن 6 کیلوگرم
293,000 تومان
 • فشار سنج: دارد
 • بازه وزن ماده ضد آتش: 10-15
 • نوع نازل: شلنگ
 • قابلیت شارژ: دارد
 • پایه: دارد
توضیحات بیشتر و خرید

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر بخوانید